Større sikkerhed i trafikken

By:

Hvis du arbejder med vejarbejde eller anlægning af veje, så er en af dine fornemste opgaver at sørge for, at vejene er sikre at køre på for både cykler, motorcykler, personbiler, lastbiler og campingvogne. Fejl på vejen, f.eks. en forkert optegning, et utydeligt vejskilt eller et hul, kan have fatale konsekvenser, og derfor er det vigtigt, at det bliver tjekket, dobbelttjekket og trippeltjekket, inden der f.eks. åbnes op for en vej efter et stykke vejarbejde, for at sikre, at alt er i skønneste orden.

Jævne og glatte veje

Jævne og glatte veje er en stor del af trafiksikkerheden og ikke mindst trafikkomforten. Ujævne veje kan være ubehagelige at køre på, og de kan være direkte årsag til skader på bilerne, der gør bilerne mindre sikre at køre i. Trafikken og bilisten bliver mere forsigtig og usikker, hvis vejen er dårlig at køre på, og det kan skabe trafikkaos, der i sidste ende kan medføre ulykker på grund af f.eks. slinger eller kørsel i modsatte spor for at undgå hullerne.

Tydelig skiltning

Det er ekstremt vigtigt, at der er skiltet klart og tydeligt i trafikken, så ingen bilist er i tvivl om, hvad der er tilladt og ikke tilladt på den pågældende strækning. Indimellem ændrer reglerne for vejskiltning sig, og andre gange er et skilt bare så utydeligt og slidt, at det skal udskiftes. I disse tilfælde skal man finde et sted med certificerede vejskilte til salg, så man er helt sikker på, de er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Optegning af vejstriber

Striberne på vejen indikerer, hvor du må køre, hvor du må overhale, hvor du skal bremse, hvor du må parkere og meget mere. Derfor er det ekstremt vigtigt, at striberne er tydelige for bilisterne, så de alle kører efter de samme regler i trafikken.

Posted in: Vejsikring