Mange fordele ved et grønt tag

By:

Et sedumtag er et levende tag – altså et grønt tag der består af levende planter og urter. Sedumtage er på mange måder blevet det nye sort, og dette skyldes ikke blot, at et sedumtag er en utrolig smuk og hyggelig løsning på tagudsmykning. Der er nemlig rigtig mange andre gode grunde til at få anlagt et Sedumtag. Først og fremmest er et grønt tag en rigtig god LAR-løsning. LAR står for “lokal afledning af regnvand”. Dette skyldes, at et sedumtag tilbageholder ca 60-70% af de årlige nedbør, og med disse høje procenttal er det let at forstå, hvilken betydning dette har for kloaksystemerne og problemer med vandfyldte kældre. Disse problemer er højaktuelle – det antages, at kloakrørene skal udvides betydeligt for at kunne klare den fremtidige nedbør. En løsning med et grønt tag hjælper i høj grad på problemet. At tager tilbageholder vand betyder ligeledes, at klimatiseringsomkostninger nedsættes. Den langsomme fordampning fra taget resulterer nemlig i en afkølning af rummene i huset og dermed et bedre og sundere indeklima. Et sedumtag er endvidere kendt for at beskytte mod elektromagnetiske stråler – og hertil fungerer taget som et rigtig godt støjværn både fra støj inde og ude. En hel anden fordel ved taget er, at det er en etablering af en lille biotop, der rummer meget forskelligt dyre- og planteliv, og dette giver nyt liv til grunden. Desuden binder et sådant vegetationslag en del af de skadestoffer, der findes i luften. Af disse mangeartede og forskellige årsager er sedumtage relevante for mange forskellige målgrupper – fra private husejere til erhverv. Da det grønne tag resulterer i en kraftig nedkølning af rummene under taget, kan løsningen være ideel i forbindelse med en lagerhal, men dette beskytter ligeledes indeklima og sundhed i en privat bolig. Der kan altså være mange forskellige grunde til at anskaffe sig et sedumtag.

Posted in: Grønne tage